Strona Główna
O sieci
Cenniki
Regulaminy
Kontakt
Internet
Telefon
Internet + Telefon
Aktualne Promocje
Osoby niepełnosprawne
Pytania i Odpowiedzi
Poczta
Panel Administracyjny
Informacje RODO
 
 
Informacje RODO PDF Drukuj Email

Informujemy, że

1.Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest:

PPUH „DUNA” P.DUNAJ

UL.J.WASZYNGTONA 22/5

15-269 BIAŁYSTOK

2. Cel zbierania danych – Prawo telekomunikacyjne, Ustawa o podatku od osób fizycznych, Ustawa o VAT, cel ewidencyjny, cel statystyczny ( w tym prowadzenie bazy klientów),

cel kontaktowy – promocje, awarie sieci.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy na świadczenia telekomunikacyjne- internet, telefon.

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie ww. umów.

5.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko upoważnione instytucje z mocy prawa.

6.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7.Administrator nie będzie przekazywał danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wypowiedziana umowa na świadczenia telekomunikacyjne .

 
© Copyright 2006 PPUH "DUNA". Wszelkie prawa zastrzezone.