Czemu nie działają mi programy p2p (emule, torrenty, kazza) Drukuj

Jeśli masz problemy z połączeniem się z programami typu p2p jak torrent, emule czy kazza
jest to najprawdopodobniej nieprawidłowa konfiguracja tych programów, prawdopodobnie ustawiłeś aby te programy używały maskarady, ani nie są blokowane porty (w sieci DUNA nie jest używana maskarada). Inną przyczyną może być nieprawidłowa konfiguracja firewall'a.

Niektóre programy działają wydajniej, gdy używają tzn. adresu publicznego, jednak jest to bardzo nieznaczny wzrost wydajności w przypadku większości programów.